Träning

Förebyggande kiropraktik

Kiropraktiken arbetar både med akuta fall och för att förebygga skador. Även om många endast söker upp en kiropraktor vid akut smärta kan det vara bra att ha i åtanke att de flesta skador faktiskt kan minimeras genom att ta del av den kunskap inom ergonomi som kiropraktorn besitter. Genom att anpassa arbetet och miljön till sina egna behov och förutsättningar kan du i framtiden undvika både skador och ytterligare besök hos kiropraktorn.

Ergonomiska tips

Arbetsskador i form av belastningsskador är mycket vanligare än man kanske tror. Trots att de flesta arbetsplatser jobbar hårt med att få till stånd en god arbetsmiljö så har det visat sig att närmare 70 procent av alla arbetsskador är rena förslitningsskador. Det krävs alltså mer än smarta hjälpmedel för att hålla sin kropp i form. Legitimerade kiropraktorer har genomgått en femårig utbildning där ergonomi är en viktig del av utbildningen och en stor uppgift i deras arbete är just att sprida kunskap till patienterna om hur de belastar sin kropp rätt för att undgå skador. Det är inte endast de tyngre arbetena, som industrin och vården, som försätter kroppen i felbelastningar, utan även de mer stillasittande arbetena framför datorerna leder inte sällan till skador. Oavsett om det gäller ryggbesvär eller musarm finns det enkla övningar som kan avhjälpa belastningsskador och ofta räcker det med att följa dessa korta träningsprogram några gånger om dagen för att hålla kroppen i form. Beroende på arbetsmiljö och fysik utvecklar kiropraktorn övningar anpassade för digna behov och förutsättningar som håller dig stark och frisk.