Tips

Samarbete mellan generationer

När de yngre innovatörerna kommer med idéer till de äldre generationerna som ofta sitter på pengarna så skapas ett möte som i många fall leder till riktigt bra saker. Olika generationer har olika kunskap att dela med sig av till varandra och man kan lära sig mycket av varandra bara av ett kortvarigt samarbete. Ofta blir det dock längre samarbeten och detta finns det många bra exempel på i företagsvärlden.